Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Gala Klastrów Energii. W Warszawie porozmawiają o zielonej energii

Gala Klastrów Energii. W Warszawie porozmawiają o zielonej energii

16-17 listopada 2022 roku odbędzie się uroczysta Gala Klastrów Energii w Warszawie-Józefowie. Na wydarzenie składać się będzie konferencja tematyczna „Zielona energia kluczem do uzyskania niezależności energetycznej” oraz wyjazd do biogazowni. Świat OZE jest partnerem medialnym wydarzenia.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Konferencja tematyczna

Wydarzenie rozpoczyna konferencja tematyczna (10:00-17:45). W czasie jej trwania zostaną poruszone nie tylko liczne zagadnienia związane z klastrami energii, ale również inne wykłady tematyczne w dziedzinie energetyki i OZE.

Program konferencji:

 1. Zasady działania biogazowni
 2. Klaster Energii wykorzystujący instalacje OZE na Budynkach Użyteczności Publicznej
  w ramach Spółdzielni Energetycznej oraz termomodernizacje Budynków Użyteczności
  Publicznej z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii
 3. Spółdzielnia Energetyczna – obrót energią elektryczną w Klastrze Energii
 4. Spółdzielnia Energetyczna – odpowiedź na wyzwania transformacji energetycznej
 5. Wsparcie Społeczności Energetycznych z Krajowego Programu Odbudowy
 6. Rozproszone instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców w ramach działania Spółdzielni
  Energetycznej
 7. Dotacje dla Społeczności Energetycznych szansą na wzrost lokalnego bezpieczeństwa
  energetycznego

Pierwszy dzień zakończy uroczysta gala, podczas której zostanie podsumowana działalność Klastrów Energii w 2022 roku oraz wręczone wyróżnienia za dotychczasową współpracę.

Pojęcie klastrów energii pojawiło się w 2016 roku w nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Według definicji klaster energii jest to porozumienie dotyczące wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią z odnawialnych źródeł w ramach sieci dystrybucyjnej. Klaster może uwzględniać również udział innych surowców i paliw. W jego skład mogą wchodzić zarówno osoby fizyczne i prawne, jak i jednostki naukowe, badawcze bądź terytorialne. Istotne natomiast jest to, aby obszar działania takiego porozumienia nie przekraczał jednego powiatu. Jego przedstawicielem powinien być koordynator rozumiany szeroko, np. jako spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie lub osoba cywilnoprawna.

Celem klastrów energii jest rozwój energetyki rozproszonej. Służą one poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej, w sposób przyjazny dla środowiska zapewniając optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe. Klastry energii umożliwiają wykorzystanie miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. Sprzyjają wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są one użyteczne i opłacalneczytamy w broszurze ministerstwa.

Wizyta w biogazowni

Następnego dnia planowany jest wyjazd do biogazowni w Międzyrzecu Podlaskim. Wizyta ta umożliwi zapoznanie się z jej funkcjonowaniem oraz zaznajomienie się z procesami wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła opartych na systemie kogeneracyjnym.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.