Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Wzór do naśladowania: odpady ze ścieków i kuchni przetworzone w odnawialny biogaz

Wzór do naśladowania: odpady ze ścieków i kuchni przetworzone w odnawialny biogaz

Rialto Bioenergy Facility to jedyny taki zakład w Ameryce. Mieści się w Kalifornii i przetwarza odpady komunalne z gospodarstw domowych i te, pochodzące ze ścieków w odnawialny biogaz. Jego efektywność jest imponująca.

Reklama

Gospodarka odpadami i bioenergia

Wielu z nas wyrzuca śmieci do kosza i pojemnika i być może nie zastanawia się nad ich dalszym losem. Podobnie jest z odpadami, które lądują w toalecie. Co się z nimi dzieje? Na pewno nie znikają.

Rialto Bioenergy Facility jest największym zakładem fermentacji odpadów organicznych w Ameryce Północnej. Jednocześnie odbiera odpady, zajmuje się ich utylizacją, ale i przetwarza dziennie 300 ton biomasy, z której powstaje odnawialne źródło energii – odnawialny gaz ziemny. To nie wszystko. Wysuszone odpady stałe (klasy B) przekształcane są w wysokiej jakości nawóz klasy A. Suszenie i proces pirolizy pozwolą wkrótce firmie Anaenergia na wytwarzanie nawozu biowęglowego.

Co kluczowe, technologia termiczna z użyciem pirolizy przekształca odpady stałe w nawóz wolny od uporczywych i tzw. nieśmiertelnych zanieczyszczeń PFAS.

Odpady z kuchni w postaci resztek jedzenia, a także odpady ściekowe trafiają do zaawansowanych beztlenowych komór fermentacyjnych, w których powstaje biogaz. Beztlenowe komory fermentacyjne w zakładzie są do trzech razy wydajniejsze niż konwencjonalnie stosowana technologia fermentacji. 

Zakład przetwarza dziennie 700 ton odpadów organicznych, które potencjalnie mogłyby zalegać na wysypiskach. Rialto Bioenergy Facility to miejsce, w którym łączą się kluczowe dla dekarbonizacji procesy. Punkt recyklingu i wytwarzania biogazu w jednym pozwala zredukować emisję dwutlenku węgla o około 220 000 ton metrycznych rocznie. Odpowiada to usunięciu z dróg prawie 50 tys. samochodów. 

Amerykańska firma Anaergia otrzymała wyróżnienie w kategorii projekt roku, który skupia się na gospodarowaniu wodą i ściekami. Global Water Awards 2022 to międzynarodowy plebiscyt, w którym wyróżniane są zaawansowane technologie.

Przekształcając odpady organiczne w paliwo odnawialne bez emisji dwutlenku węgla i wysokiej jakości nawóz, nie tylko zmniejsza się emisja gazów cieplarnianych. Zwłaszcza teraz odnawialna energia zastępuje wysokoemisyjne paliwa kopalne, a oczyszczony nawóz z odpadów jest alternatywą dla chemicznych nawozów, takich jak pestycydy.

Do 2025 roku w Kalifornii o 75% ma zostać zredukowana ilość odpadów organicznych, składowanych na wysypiskach. Zakład Rialto pracuje nad nowymi technologiami, które mają uczynić życie najbogatszego stanu w USA jeszcze lepszym.

Czy w Polsce podobne inwestycje są możliwe? Sprawdź:

źródło: bioenergy-news.com, anaergia.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.