Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Energia z odpadów. Nowa szansa na rozwój biogazu w kraju

Energia z odpadów. Nowa szansa na rozwój biogazu w kraju

Lokalnie produkowany biogaz ma szerokie zastosowanie w ciepłownictwie i  energetyce. Biorąc pod uwagę, ile odpadów generujemy, decyzja o rozwoju sektora biogazu i ponownym wykorzystaniu odpadów, może być kluczowa nie tylko pod względem energetycznym. Pozwoli także zminimalizować skalę marnotrawstwa.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

W Anglii produkuje się biogaz

Na razie w Europie w zakresie produkcji i wykorzystywania świetnie radzą sobie Brytyjczycy i Irlandczycy. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez stowarzyszenie Energy Networks Association, odpady ze ścieków, obornika, czy żywnościowe, są w stanie wyprodukować wystarczającą ilość zielonego gazu, aby ogrzać ponad 750 tys. angielskich domów. 

W Anglii funkcjonuje ok. 110 zakładów produkcji biometanu lub zielonego gazu. Są one podłączone do brytyjskiej sieci gazowej, a w planach jest budowa kolejnych ponad 20 zakładów. 

Własny, lokalnie produkowany zielony gaz to świetny sposób na zmniejszenie emisji z produkcji ciepła i zużycia energii elektrycznej, zwłaszcza jeśli chodzi o ogrzewanie domów i dostarczanie światła podczas długich, mroźnych zimowych nocypowiedział David Smith, dyrektor generalny ENA.

Elektrownie gazowe podłączone do sieci mogą dostarczać energię do domów podczas gdy inne źródła OZE nie wyprodukują wystarczających ilości energii. 

Czy polskie porozumienie współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu przyniesie i u nas przełom w zakresie tego źródła energii?

Szanse dla biogazu w Polsce

23 listopada administracja rządowa i przedstawiciele sektora biogazu podpisali „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. Ma ono pomóc w rozwijaniu obu gałęzi i maksymalizacji tzw. local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców oraz technologii w łańcuchu dostaw na potrzeby budowy i eksploatacji krajowych biogazowni i biometanowni.

Stroną porozumienia może zostać każdy zainteresowany podmiot, który złoży pisemne oświadczenie o woli przystąpienia do wypełniania postanowień dokumentu i prześle je do Ministra Klimatu i Środowiska.

Podpisując dziś porozumienie sektorowe mam nadzieję, że wspólnie wzmocnimy rynek biogazu i uruchomimy silny i prężnie działający rynek biometanu. Sukces w tym zakresie możemy osiągnąć jedynie razem mówiła szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Minister dodała, że liczy na osiągnięcie samowystarczalności i niezależności energetycznej kraju. Zmiany w sektorze polskiego biogazu niesie też nowelizacja ustawy o OZE.

image 4
Podpisanie porozumienia, fot. gov.pl

Odpady źródłem energii

W porównaniu z paliwami kopalnymi biogaz jest rozwiązaniem o znacznie mniejszej emisji. Odpady rolnicze, żywnościowe, w tym resztki jedzenia z restauracji czy odpady pochodzące ze ścieków z oczyszczalni wód mogą wytwarzać wystarczające ilości energii, aby ogrzewać domy. 

Zakłady przetwórcze i restauracje produkują ogromne ilości odpadów. Ale spora część z nich, pojawia się już na pierwszym etapie, czyli w gospodarstwie rolniczym. Ponowne wykorzystanie odpadów ma zmniejszyć skalę marnotrawstwa.

Dlaczego biogaz jest OZE?

Biometan, czyli biogaz z odnawialnego źródła energii o parametrach gazu ziemnego, może być wytwarzany z wielu źródeł. W gospodarstwach rolniczych uzyskuje się go z obornika, ale coraz bardziej efektywnym i ekologicznym sposobem, jest czerpanie go z odpadów spożywczych, roślinnych i z oczyszczalni ścieków.

Biometan, czyli biogaz z OZE powstaje poprzez oczyszczanie biogazu ze związków siarki i CO2. Ten zielony gaz ma szerokie zastosowanie: może być wykorzystywany jako biopaliwo (bio CNG), do produkowania energii elektrycznej i wykorzystywany w ciepłownictwie. 

Obieg węgla w cyklu produkcji oraz zużycia biometanu jest zamknięty, a proces nie wiąże się z emisją CO2. Ilość dwutlenku węgla, która jest absorbowana z atmosfery, równa się ilości wydalanej w procesie spalania biogazu.

Czytaj też: autobusy Flixbus zasilane biogazem

źródło: businessgreen.com, gov.pl, sozosfera.pl, fot. pflanzenkohle.news

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.