Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Biometan, czyli energia z odpadów. Czy biogaz jest ekologiczny?

biogaz

Biometan, czyli energia z odpadów. Czy biogaz jest ekologiczny?

Produkcja i wykorzystanie biogazu wytwarzanego z odpadów organicznych staje się coraz popularniejsze na wielu kontynentach. Wytwarzanie odnawialnego gazu ma ścisły związek z efektywną gospodarką odpadami, dlatego coraz częściej słyszymy o złożonym potencjale biogazu jako bezpieczniejszej alternatywy dla innych paliw.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Analiza

Kraje zastanawiając się, gdzie szukać odnawialnych źródeł energii, kierują swoją uwagę także na kwestię odnawialnego gazu. W publikacji World Resources Institutes (WRI), przeanalizowano, jak ten surowiec mógłby pomóc państwom w osiągnięciu ambitnych celów związanych ze zmianą klimatu.

Jakie są największe źródła biogazu i jak powstaje?

Największym źródłem biogazu jest materia organiczna, znajdująca sie w odpadach. Typowe źródła obejmują m.in. odpady domowe, przemysłowe, roślinne, odchody zwierzęce, resztki żywności i osady ściekowe. Dzięki bakteriom, które w procesie beztlenowym rozkładają materię organiczną w tych „mokrych” odpadach, wytwarza się metan, dwutlenek węgla oraz inne gazy, a także ciała stałe. Następnie, tak powstały biogaz, można przetworzyć lub „uszlachetnić”, aby pozbyć się zanieczyszczeń, wtedy osiągnie status praktycznie czystego metanu.

Biometan może być uzyskiwany także z suchych odpadów organicznych, czyli pozostałości rolniczych: kukurydzy, łupin orzechów, czy leśnych zrębek oraz ścinek traw. Surowce te mają duży potencjał energetyczny, analogiczny do mokrych odpadów, jednak wciąż pojawiają się trudności związane z przeszkodami technologicznymi.

W jaki sposób wykorzystywany jest biogaz i jak wpływa na klimat?

W transporcie używa się najczęściej gazu ziemnego – jest to substytut dla oleju napędowego, stosowany np. w pojazdach ciężarowych. Biometan może być ekologiczną alternatywą dla zwyczajnego gazu ziemnego i oprócz zastosowania w transporcie, można użyć go także do ocieplania zakładów przemysłowych, co ma miejsce w przypadku coraz większej ilości miejsc.

Biogaz ma korzyści dla klimatu: pozwala uniknąć przedostania się gazów cieplarnianych do atmosfery (dzięki przemianie w zamkniętej komorze), wypiera paliwa kopalne na rzecz bezpiecznej alternatywy. Aby spełnić te warunki, gaz musi być wytwarzany z odpadów, a proces ten musi przebiegać prawidłowo. Kiedy dzięki temu można uniknąć większej ilości emisji CO2, niż wytwarza ją biogaz, mamy wówczas do czynienia z ujemną intensywnością emisji CO2 netto.

Jakie są powszechne obawy dotyczące biogazu?

Odnawialny gaz ziemny składa się głównie z metanu, który podczas spalania, wydziela dwutlenek węgla. Uwolnienie tego węgla jest jednak zazwyczaj równoważone innymi korzyściami. 

Aby zminimalizować ryzyko, że takie projekty przyniosą więcej szkody niż pożytku, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Czy produkcja biogazu blokuje przedostawanie się metanu do atmosfery, czy obecne są inne korzyści związane z gospodarką odpadami, nawożeniem i kompostowaniem, czy projekt budowy instalacji unika źródeł paliw kopalnych?  Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi tak, wówczas takie projekty mogą mieć dobry wpływ na klimat i środowisko. Jednak, jak podkreślają eksperci z WRI, nie ma nigdy jednej, prawidłowej odpowiedzi i niezmiennej koncepcji.

Co z tym biometanem?

Produkcja i wdrażanie rozwiązań opartych na biopaliwie napotyka wiele barier, które dotyczą  kosztów projektu, instalacji sprzętu i rurociągu, czy dostępności surowców. Mechanizmy wsparcia, takie jak finansowanie, są zależne od lokalnych władz, sytuacji gospodarczej kraju, dostępności surowców, czy priorytetów politycznych.

Chociaż nie ma jednego uniwersalnego podejścia, to biogaz może wypierać zużycie paliw kopalnych w sektorach, w których proces przemiany ma mało dynamiczne tempo.

źródło: greenbiz.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.