Orlen inwestuje w OZE. Zakupiona przez niego biogazownia będzie produkować biometan

Potentat paliwowy postanowił poszukać inwestycji również na rynku OZE. Zdecydował się więc nabyć biogazownię rolniczą Bioenergy Project w Konopnicy. Na tym zakupie z pewnością się nie skończy. Orlen postanowił w pełni zaangażować się w sektor energii odnawialnej.

Nowa linia biznesowa

Spółka ORLEN Południe postanowiła zbudować nową strategię, która opierać się będzie na coraz większym wpływie firmy na rynek OZE. W związku z tym nabyła nie tylko konopnicką biogazownię, ale również spółkę Biozec odpowiedzialną za dotychczasowe dostawy energii cieplnej do biogazowni. Wszystko po to, aby zabezpieczyć łańcuch dostaw.

Biometan przyszłością ORLENU

Inwestycja pozwoli na rozbudowę produkcji biometanu do ok. 7 mln sześc. rocznie. 

Transformację energetyczną traktujemy jako szansę na wejście w nowe segmenty biznesowe.  Zgodnie z nową strategią do 2030 r. budujemy  efektywny ekonomicznie i energetycznie system odnawialnych źródeł energii. Rozwój działalności w obszarze biogazu doskonale wpisuje się w te założenia. Jednocześnie wzmacniamy kompetencje i pozycję rynkową ORLEN Południe, spółki z naszej Grupy, która wzbogaca swoje portfolio o kolejny bioprodukt – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

Przemyślany zakup

Biogazownia, której nowym właścicielem stał się ORLEN prężnie działa od stycznia 2012 roku. Ze względu na bliskie sąsiedztwo terenów sadowniczych biomasy potrzebnej do fermentacji nie brakuje. Przede wszystkim maszyneria tłoczyła pozostałości soku z jabłek oraz np. porzeczek. Rynek lokalny korzystał z niej w celu produkcji elektrycznej i cieplnej. Orlen planuje podłączyć ją pod sieć dystrybucyjną i wytwarzać biometan na szerszą skalę.