Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Wsparcie dla biometanu – nowelizacja ustawy o OZE z nowymi rozwiązaniami

Wsparcie dla biometanu – nowelizacja ustawy o OZE z nowymi rozwiązaniami

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje o zmianach, które niesie nowelizacja ustawy o OZE (odnawialnych źródłach energii). Jakie wsparcie dla biometanu przewidują nowe przepisy?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Wsparcie dla biometanu

Projekt ustawy przygotowanej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska otrzymał wpis do wykazu prac Rady Ministrów. Ustawa przewiduje m.in.:

  • wprowadzenie definicji biometanu oraz wyłączenie pojęcia biogaz rolniczy z definicji biogazu;
  • określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu z biogazu – poprzez utworzenie „rejestru wytwórców biogazu” prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
  • rozszerzenie przepisów o zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego. W szczególności jest to poszerzenie zakresu podmiotowego rejestru wytwórców biogazu rolniczego o wytwórców biometanu z biogazu rolniczego;
  • możliwość wytwarzania biometanu w ramach działalności spółdzielni energetycznych;
  • uchylenie przepisów dotyczących wniosku o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty oraz przepisów mówiących o świadectwie pochodzenia biogazu rolniczego;
  • wprowadzenie gwarancji pochodzenia dla biometanu i rozszerzenie zakresu przedmiotowego rejestru gwarancji pochodzenia o dane dotyczące gwarancji pochodzenia biometanu;
  • zmiana definicji paliw gazowych w ustawie – Prawo energetyczne.

Jak wskazuje minister klimatu i środowiska, biometan może przynieść wiele korzyści dla różnych gałęzi gospodarki.

Korzyści płynące z biometanu


Wsparcie dla biometanu ma przybliżyć Polskę do spełnienia zobowiązań wynikających z celów klimatycznych. Rozwój sektora biogazu i biopaliw ma zwiększyć udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto i wspomóc krajową gospodarkę.

  • Sygnały ze strony branży oraz doświadczenie krajów, w których sektor biometanu rozwija się aktualnie najszybciej, wyraźnie pokazują szereg korzyści w wielu obszarach gospodarki wynikający z rozwoju tej technologii. Przede wszystkim, biometan efektywnie zmniejsza emisję CO2, co pozwala, w zależności od kierunku końcowego zastosowania, redukować emisje m.in. w transporcie, ciepłownictwie czy elektroenergetyce – podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.


Bardzo ważną kwestią, która pod względem formalno-prawnym porządkuje rozwój sektora biometanu, jest wprowadzenie definicji biometanu. Obejmuje ona biogaz oraz biogaz rolniczy poddany procesowi oczyszczenia, który pozwala na wprowadzenie go do sieci gazowych.

W konsekwencji tej zmiany pojawia się wyraźne rozdzielenie tej działalności na dwa obszary.

Biogaz i biogaz rolniczy

Nowe przepisy wskazują dwa rodzaje surowca wykorzystywanego do wytwarzania biometanu:

  • biogaz podlegający wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezesa URE,
  • biogaz rolniczy podlegający wpisowi do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zaproponowane podejście ma uprościć obowiązki spoczywające na wytwórcach biometanu. Jest to zmiana w stosunku do wymogów, wobec których istnieje obowiązek uzyskania koncesji. Ponadto zmiana ma umożliwiać rejestrowanie i monitorowanie rynku przez organy administracji państwowej w sposób uporządkowany.

Dlaczego nowelizacja ustawy o OZE jest potrzebna?

Wspieranie odnawialnych źródeł energii jest jednym z celów krajowej oraz unijnej polityki energetycznej. Rozwój technologii OZE generuje jednocześnie wzrost gospodarczy, a inwestycje w tym zakresie pozwalają na pokrycie rosnącego zapotrzebowania na energię.

Mają też duży wpływ na bezpieczeństwo dostaw. Dzięki odnawialnym źródłom nasze gospodarstwa domowe korzystają z przyjaznych środowisku rozwiązań, a przedsiębiorcy – z czystej energii przy produkcji i wytwarzaniu różnych dóbr.

Istnieją także inne ważne tematy, na które powinna odpowiedzieć nowelizacja.

Ostatnio coraz częściej mówi się o bezpieczeństwie systemu elektroenergetycznego w kontekście jego wydajności i możliwości przyłączenia nowych mocy. Ustawa nakłada na zakłady energetyczny obowiązek podłączenia do sieci każdej nowej domowej instalacji fotowoltaicznej. Samo podłączenie nie gwarantuje jednak, że dana instalacja zawsze pracować będzie bez problemu.

Zbyt duża ilość nowych źródeł energii może spowodować wysokie napięcie w sieci na danym obszarze. W sytuacji przeciążenia nawet w środku słonecznego dnia, instalacje mogą po prostu przestać działać. Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz artykuł:

źródło: gov.pl/web/klimat

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.