Dwa razy więcej biometanu potrzebne od zaraz. Ma zastąpić rosyjski gaz

Dwa razy więcej biometanu potrzebne od zaraz. Ma zastąpić rosyjski gaz

Chociaż popyt na biometan ze źródeł odnawialnych wzrósł w ciągu pięciu lat o 1000%, to dopiero teraz w obliczu nieuniknionej rezygnacji z dostaw paliw z Rosji UE podkreśliła wagę rozwoju tego sektora energetycznego.

Podcast

Biometan zamiast gazu z Rosji

Do Europy nadchodzi częściowa rewolucja biometanowa wymuszona wojną w Ukrainie i sankcjami ekonomiczno-naftowymi, które UE sama nakłada na Rosję. Według ustaleń Komisji Europejskiej z 8 marca 2022 roku biometan ma pokryć w ciągu najbliższych 8 lat 20% obecnie importowanego z Rosji gazu. Kwestia biometanu pojawiła się w unijnym planie odchodzenia od rosyjskich paliw kopalnych.

Oprócz rozwoju produkcji biometanu UE zaproponowała też dywersyfikację dostaw gazu dzięki zwiększeniu przywozu LNG i importu rurociągami od dostawców spoza Rosji oraz zwiększenie produkcji i importu wodoru.

W planie REPowerEU kluczowe jest szybkie rozwinięcie europejskiego przemysłu biometanowego. W oświadczeniu Komisja stwierdziła, że ​​aby zrealizować plany zastąpienia gazu do 2030 roku UE musiałaby wyprodukować 35 mld m3 biometanu. Oznacza to dwukrotny wzrost szacowanej do tej pory produkcji paliwa o parametrach gazu ziemnego.

Musimy działać już teraz, aby złagodzić wpływ rosnących cen energii, zdywersyfikować nasze dostawy gazu na przyszłą zimę i przyspieszyć przejście na czystą energię. Im szybciej przejdziemy na odnawialne źródła energii i wodór, w połączeniu z większą efektywnością energetyczną, tym szybciej będziemy naprawdę niezależni i opanujemy nasz system energetyczny mówiła 8 marca przewodniczaca KE, Ursula Von der Leyen.

Zrównoważone pozyskiwanie biometanu

Biometan pozyskiwany z odnawialnych źródeł energii jest sposobem na zrównoważoną produkcję paliwa. Biometan uzyskuje się z biogazu lub mieszaniny gazów powstających w wyniku rozkładu odpadów. Najlepiej jeśli są to odpady rolnicze, resztki jedzenia itd. 

Oprócz nagłej potrzeby zastąpienia dostaw rosyjskiej ropy i gazu, UE ma ambitne plany dotyczące neutralności klimatycznej. 

Przedstawiciele biznesu biogazowego chcą, aby kwestie dotyczące produkcji biometanu znalazły się w zmienionej formie w dyrektywie dot. odnawialnych źródeł energii RED III.

Niektóre kraje, takie jak Szkocja oraz Finlandia, aktywnie rozwijają produkcję biometanu, a w całej Europie działa już ok. 700 biometanowi. Odnawialny biometan jest obecnie najczystszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla samochodów ciężarowych. Dzięki niemu znacznie można obniżyć  emisje z transportu. W Polsce pojawić się ma prototyp ciągnika zasilanego biometanem.  Rozwój sektora biogazu i biopaliw ma zwiększyć udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto i wspomóc krajową gospodarkę.


Chcesz wiedzieć więcej o rozwoju biometanu w UE? Zobacz artykuł:

źródło: ec.europa.eu, bioenergy-news.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.