1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Dwa razy więcej biometanu potrzebne od zaraz. Ma zastąpić rosyjski gaz

Dwa razy więcej biometanu potrzebne od zaraz. Ma zastąpić rosyjski gaz

Chociaż popyt na biometan ze źródeł odnawialnych wzrósł w ciągu pięciu lat o 1000%, to dopiero teraz w obliczu nieuniknionej rezygnacji z dostaw paliw z Rosji UE podkreśliła wagę rozwoju tego sektora energetycznego.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Biometan zamiast gazu z Rosji

Do Europy nadchodzi częściowa rewolucja biometanowa wymuszona wojną w Ukrainie i sankcjami ekonomiczno-naftowymi, które UE sama nakłada na Rosję. Według ustaleń Komisji Europejskiej z 8 marca 2022 roku biometan ma pokryć w ciągu najbliższych 8 lat 20% obecnie importowanego z Rosji gazu. Kwestia biometanu pojawiła się w unijnym planie odchodzenia od rosyjskich paliw kopalnych.

Oprócz rozwoju produkcji biometanu UE zaproponowała też dywersyfikację dostaw gazu dzięki zwiększeniu przywozu LNG i importu rurociągami od dostawców spoza Rosji oraz zwiększenie produkcji i importu wodoru.

W planie REPowerEU kluczowe jest szybkie rozwinięcie europejskiego przemysłu biometanowego. W oświadczeniu Komisja stwierdziła, że ​​aby zrealizować plany zastąpienia gazu do 2030 roku UE musiałaby wyprodukować 35 mld m3 biometanu. Oznacza to dwukrotny wzrost szacowanej do tej pory produkcji paliwa o parametrach gazu ziemnego.

Musimy działać już teraz, aby złagodzić wpływ rosnących cen energii, zdywersyfikować nasze dostawy gazu na przyszłą zimę i przyspieszyć przejście na czystą energię. Im szybciej przejdziemy na odnawialne źródła energii i wodór, w połączeniu z większą efektywnością energetyczną, tym szybciej będziemy naprawdę niezależni i opanujemy nasz system energetyczny mówiła 8 marca przewodniczaca KE, Ursula Von der Leyen.

Zrównoważone pozyskiwanie biometanu

Biometan pozyskiwany z odnawialnych źródeł energii jest sposobem na zrównoważoną produkcję paliwa. Biometan uzyskuje się z biogazu lub mieszaniny gazów powstających w wyniku rozkładu odpadów. Najlepiej jeśli są to odpady rolnicze, resztki jedzenia itd. 

Oprócz nagłej potrzeby zastąpienia dostaw rosyjskiej ropy i gazu, UE ma ambitne plany dotyczące neutralności klimatycznej. 

Przedstawiciele biznesu biogazowego chcą, aby kwestie dotyczące produkcji biometanu znalazły się w zmienionej formie w dyrektywie dot. odnawialnych źródeł energii RED III.

Niektóre kraje, takie jak Szkocja oraz Finlandia, aktywnie rozwijają produkcję biometanu, a w całej Europie działa już ok. 700 biometanowi. Odnawialny biometan jest obecnie najczystszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla samochodów ciężarowych. Dzięki niemu znacznie można obniżyć  emisje z transportu. W Polsce pojawić się ma prototyp ciągnika zasilanego biometanem.  Rozwój sektora biogazu i biopaliw ma zwiększyć udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto i wspomóc krajową gospodarkę.


Chcesz wiedzieć więcej o rozwoju biometanu w UE? Zobacz artykuł:

źródło: ec.europa.eu, bioenergy-news.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.