Ochrona lasów czy zagłada? Nowe przepisy dot. spalania biomasy leśnej w UE

Zaostrzenie przepisów czy mydlenie oczu? W nowym pakiecie Komisji Europejskiej Fitfor55 pojawiły się przepisy dotyczące wzrostu udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym UE. Niestety jest też zła wiadomość w kwestii wykorzystania biomasy leśnej – Komisja wspiera nadal spalanie drewna na cele energetyczne.