Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Niskoemisyjna i niezależna energetyka? Fińska opowieść o bioenergii

Niskoemisyjna i niezależna energetyka? Fińska opowieść o bioenergii

Finlandia produkuje na własne potrzeby 82% energii. Już ponad połowa pochodzi z OZE. Finowie korzystają z kilku źródeł energii odnawialnej, atomu, a także pozyskują bioenergię z odpadów oraz ścieków. W czym tkwi sekret fińskiej energetyki?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

OZE w Finlandii

Finowie stawiają na OZE. W tym nordyckim kraju już ponad 52% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych (dane z 2020 roku). Głównie korzystają z energii wodnej (45%), wiatrowej (23%) oraz w kilku procentach z biomasy, odpadów leśnych i ścieków. Ważnym źródłem energii jest też atom. Finowie inwestują w największą europejską elektrownię jądrową. Z roku na rok stopień uzależnienia kraju od paliw kopalnych zmniejsza się o kilka procent.

Już w 2020 roku ponad połowa produkcji fińskiej energii pochodziła z OZE. Fiński Urząd Statystyczny podał, że taki wynik zanotowano po raz pierwszy w historii kraju. Krajowa produkcja energii pozwala w 82% pokryć zapotrzebowanie Finlandii. Reszta jest importowana z Estonii i Rosji.

image 1 1
Lahti to Zielona Stolica Europy 2021, fot. visitlahti.fi

Fińskie firmy energetyczne, takie jak TSE, stawiają na połączenie tradycji z najnowszą wiedzą technologiczną. Zapewniają, że produkcja energii i ciepła w regionie stanowi o ekonomicznej, wydajnej i zróżnicowanej energetyce.

Co Finowie robią z odpadami i ile jest z nich energii?

Finlandia przetwarza odpady pochodzące np. z biomasy z leśnictwa na biopaliwa (ok. 55%) i energię cieplną (ok. 20%). Dzięki gazyfikacji odpady przekształcane są m.in. w metan, który przetwarza się na biogazy, czyli paliwa odnawialne. 

Ciepło uzyskane w tym procesie wykorzystuje się do ogrzania domów, zakładów przemysłowych i elektrowni. Stosowanie tych metod pozwala obniżyć emisję CO2 aż o 90% w porównaniu z wykorzystywanymi paliwami kopalnymi.

Zakład Turun Seudun Energiantuotanto Oy produkuje ciepło i energię elektryczną dla Turku i sąsiednich miast. Z 40 MW energii wytworzonej w zakładzie korzysta także przemysł. 

Wykorzystuje się tu paliwo drzewne – głównie pozostałości z drewna: ścinki z tartaku, produkty uboczne z przemysłu leśniczego. Jak podaje właściciel TSE, cały materiał pochodzi z okolicznych lasów. 

Ciepłownia jest jednym z największych takich zakładów w Finlandii. Produkuje ok. ⅙ energii cieplnej wykorzystywanej w Turku. Ciepło wytwarzane w zakładzie zastępuje to, pozyskane z paliw kopalnych. Firma podaje, że to znacznie ogranicza emisję dwutlenku węgla i dwutlenku siarki z produkcji ciepła.

Dumą firmy TSE jest też Naantali – nowoczesna elektrownia, która wykorzystuje także biopaliwa, takie jak odpady leśne z pobliskich lasów i przemysłowe produkty uboczne. Jednostka redukuje emisje CO2 z produkcji energii o ponad 400 tys. ton rocznie.

uRf OKcms7naEj tAbnFdWoW2MRXnKXWGLZOfU0HWWLVbgRJgN2Uv5n1LCrQQvvqZPkkWbErcJIAs4uN 9Fnclq73 sABGLkXnV7PIPNeF Fqtej1dI6nH
Zakłady bioenergii TSE, fot, tset.fi

Energia ze ścieków

Zakład pomp ciepła Kakola znajduje się tuż przy oczyszczalni ścieków i wytwarza z nich ciepło dla domów. Energia wykorzystywana jest także do chłodzenia. Pompa ciepła oczyszcza i odzyskuje ciepło ze ścieków. Moc instalacji pomp ciepła wynosi 42 MW dla ciepłownictwa i 29 MW dla chłodnictwa. Zbiornik zimnej wody ma pojemność 15 tys. m3, a cała instalacja składa się z rur, urządzeń elektrycznych i tunelu.

Bioenergia odgrywa dziś kluczową rolę w transformacji energetycznej na świecie. Stanowi ok. 50% światowego zużycia OZE, a w ciągu kolejnych lat ma wzrosnąć o kolejne kilka procent – szacuje Międzynarodowa Agencja Energii (IEA). Agencja dodaje, że jeśli świat chce zatrzymać globalne ocieplenie musi do 2060 zwiększyć udział bioenergii do 17%. Obecnie wynosi on zaledwie 5%. 

image 1 2
Zakład Kakolan, fot. tset.fi

Wpływ produkcji energii i ciepła na środowisko

Firma zaznacza, że bloki w elektrowni Naantali są wyposażone w wydajne i nowoczesne technologie redukcji cząstek stałych, tlenków azotu i dwutlenku siarki. Pomagają w tym zamontowane kondensatory spalin. W zakładzie kontroluje się też stale stopień hałasu. 

Ponadto TSE chce promować zrównoważoną produkcję energii. W najbliższych latach zamierza zrezygnować całkiem z węgla. W najnowszym bloku elektrowni wzrośnie wkrótce udział biopaliwa i będzie stanowił do 80% wykorzystywanego paliwa. Celem jest znaczne zmniejszenie emisji. 

źródło: tset.fi, valmet.com, euractiv.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.