Nowelizacja ustawy o OZE skierowana do konsultacji

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jakie propozycje zawiera nowelizacja ustawy o OZE?