Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

„Mój Prąd 4.0” już 15 kwietnia! Nawet 20 tys. zł dofinansowania do fotowoltaiki i magazynów energii

Mój Prąd 4.0

„Mój Prąd 4.0” już 15 kwietnia! Nawet 20 tys. zł dofinansowania do fotowoltaiki i magazynów energii

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska na konferencji prasowej 29 marca 2022 roku podał kolejne szczegóły programu „Mój Prąd 4.0”. Znamy już m.in. datę i budżet najnowszej edycji dofinansowania dla fotowoltaki. „Mój Prąd 4.0” już wkrótce – czego możemy się spodziewać?

Reklama

„Mój Prąd 4.0” – data i budżet programu

„Mój Prąd 4.0” to program skierowany do osób fizycznych posiadających podpisaną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało wcześniej, że nowa odsłona „Mojego Prądu” planowana jest w I kwartale 2022 roku. Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska zdradził teraz, że wnioski w tej edycji składać można drogą elektroniczną już od 15 kwietnia.

– Wnioski o dofinansowanie w programie „Mój prąd 4.0” będzie można składać od 15 kwietnia. Budżet programu to 350 mln zł. Nie jest to kwota bardzo duża, ale chcemy sprawdzić, jak ten program będzie realnie funkcjonował na rynku, z jakim spotka się zainteresowaniem. Jesteśmy przygotowani, pracujemy nad tym, aby zdecydowanie zwiększyć budżet programu „Mój prąd 4.0”powiedział wiceminister.

Poprzednie edycje dofinansowania do fotowoltaiki cieszyły się dużą popularnością. Zapowiadany początkowo przez Ministerstwo budżet przeznaczony na „Mój Prąd 4.0” miał wynosić 1 mld zł. Teraz wiemy, że będzie znacznie mniejszy. Ministerstwo informuje jednak, że w razie zapotrzebowania jest w stanie zwiększyć budżet programu. 

Zmian w programie w stosunku do porzednich edycji jest jednak znacznie więcej. Obejmują one zarówno kwoty dofinansowania jak i sam cel dotacji.

Ile pieniędzy i dla kogo?

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski poinformował na konferencji, że program „Mój prąd 4.0″ przeznaczony będzie dla prosumentów rozliczających się w nowym systemie net billingu. Oznacza to, że z programu „Mój Prąd 4.0” nie skorzystają osoby pozostające w starym systemie opustów. Należy mieć także ważną umowę z operatorem sieci dystrybucyjnej. Okres kwalifikowalności kosztów to 1 lutego 2020 roku.

Maksymalna łączna wysokość dofinansowania w programie może za to wynieść aż 20,5 tys. zł. Co składa się na tę kwotę? 

Poziom dotacji będzie wyższy, jeśli składający wniosek dodatkowo zdecyduje się na urządzenie zwiększające autokonsumpcję energii. 

4000 zł – to maksymalna wysokość środków, którą może otrzymać osoba znajdująca się w nowym systemie rozliczeń energii z fotowoltaki, czyli net-billingu. To więcej niż w poprzedniej edycji programu, w której uzyskać można było maksymalnie 3000 zł. Na wysokość dofinansowania wpłynie fakt, czy instalacja była już dotowana. 

5000 zł przewidziano na dofinansowanie do magazynów ciepła. Aż 7500 zł można otrzymać na dotację do magazynu energii elektrycznej. Dotacje do autkonsumpcji energii to duża zmiana w stosunku do poprzednich edycji programu.

Autkonsumpcja energii

Twórcy programu chcą zwrócić uwagę prosumentów i małych przedsiębiorców na konieczność gromadzenia produkowanej w warunkach przydomowych energii i zużywania jej „na miejscu”. Ma to związek z przeciążeniem polskiej sieci elektroenergetycznej, co spowodowane jest dużym wzrostem przyłączeń nowych mocy fotowoltaicznych do sieci. 

Wysokość dofinansowania nie ulegnie zmianie dla osób, które przejdą ze starego na nowy system rozliczeń, jeśli instalacja nie została wcześniej dofinansowana. W przeciwnym wypadku maksymalna kwota wsparcia zakupu instalacji wyniesie jedynie 2000 zł. Wysokość świadczeń na magazyny energii i ciepła pozostanie bez zmian.

Według wiceministra Ireneusza Zyski program „Mój prąd 4.0″ pozwala na średni zwrot kosztów instalacji fotowoltaicznej po 7,5 roku. Czas pokaże, czy nowy pomysł na dofinansowanie do fotowoltaiki w Polsce zrekompensuje straty prosumentów, które wynikają z przejścia na nowy system.

Chcesz wiedzieć więcej o aktualnych programach dofinansowań i dotacji? Zobacz naszą listę:

źródło: konferencja prasowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.