Motocykle elektryczne na służbie. Strażnicy polują na kłusowników

Zwalczanie kłusownictwa jest jednym z elementów walki o zachowanie bioróżnorodności na całej planecie. Każdy krok zmierzający w kierunku ochrony zwierząt, jest ważny. Swoją służbę w imię ochrony dzikiej fauny rozpoczęły już elektryczne motory i strażnicy dzikiej przyrody.