Muzyka o zmianach klimatu. Futurystyczna wersja koncertu Vivaldiego

“Cztery pory roku” skomponowane przez Antonio Vivaldiego w XVIII w. (1723 r.) były przejawem inspiracji i uwielbienia natury. 300 lat później muzycy wyobrazili sobie utwór na nowo, biorąc pod uwagę kryzys klimatyczny. Muzyka okazała się idealnym środkiem, aby dzielić się niepokojącą, apokaliptyczną wizją przyszłości.