Najbardziej ekologiczne akumulatory na świecie. Nowe standardy Unii Europejskiej

Jeszcze tej jesieni Komisja Europejska przedstawi nowe ogólnounijne przepisy, które umożliwią kontrolę baterii samochodowych produkowanych w Europie lub importowanych do niej. “Dzięki temu w Unii będziemy mieli najbardziej ekologiczne akumulatory na całej planecie” – skomentował Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący KE.