Najbardziej zagrożony dźwięk świata

Gordon Hempton to ekolog akustyczny. Podróżując po całym globie, poszukuje różnorodnych dźwięków natury. Przyznaje, że jednego z nich być może niedługo już nie usłyszymy.