Największa na świecie turbina na energię z pływów morskich. Zapomniana energia odnawialna?

Orbital Marine Power to turbina na energię z pływów morskich najlepiej na świecie wykorzystująca tę energię. Potrzebujemy przecież więcej odnawialnej energii, dlaczego zatem nie w większym stopniu wykorzystujemy potencjału, który mają morza i oceany na całej Ziemi?