NIK: rozwój morskiej energetyki wiatrowej i bezpieczeństwo Polski zagrożone. Winni politycy

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że bezpieczeństwo energetyczne państwa może być zagrożone, ponieważ administracja rządowa nie podjęła wystarczających działań w celu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (MEW).