Nowe wymagania dotyczące pojazdów spalinowych i EV w UE

Komisja Europejska planuje wprowadzić nowe wymagania dotyczące rozbudowy infrastruktury ładowania. Każdy kraj członkowski otrzyma konkretne wytyczne.