Osiadanie terenów na Ziemi. Czy grozi nam masowa katastrofa?

Geolodzy odkryli, że zjawisko osiadania gruntu może pojawić się na obszarze 4,6 milionów mil kwadratowych w ciągu następnych dwóch dekad. To około 8 procent terenów na Ziemi. Ostatecznie to zjawisko może to dotknąć 1,6 miliarda ludzi. Z tego powodu grozi nam niedobór wody, czy zalewanie obszarów. Wszystko to spowodowane jest nadmierną eksploatacją warstwy wodonośnej i innym działaniom ludzkim, które przyczyniają się do ocieplenia klimatu.