Oslo prekursorem dogłębnej elektryfikacji transportu publicznego – a jak sytuacja w Polsce?

Norweskie Oslo już pod koniec tego roku będzie miejscem, gdzie zaszła całkowita elektryfikacja transportu publicznego. Umożliwi to wymiana ostatnich autobusów…