Pierwsi górnicy przekwalifikowali się do pracy na turbinach wiatrowych – bezpłatnie

Pierwsza grupa górników zakończyła miesięczne szkolenie, które pozwoliło im zdobyć niezbędne kwalifikacje do pracy na turbinach wiatrowych oraz znaleźć zatrudnienie w branży energetyki odnawialnej To pierwszy taki projekt w Polsce.