Pierwsze porozumienie na COP26. “Jeśli nie powstrzymamy wylesiania, nie uda nam się ograniczyć zmian klimatycznych”

W drugim dniu trwającego szczytu klimatycznego w Glasgow decydenci podpisali pierwsze zawarte na tym wydarzeniu porozumienie. Ma ono uchronić lasy, które zagrożone są wycinką m.in. na rzecz masowej hodowli palm oleistych.