Polska przekroczyła normy emisji dwutlenku azotu. Komisja Europejska apeluje o podjęcie działań

18 lutego 2021 roku Komisja Europejska opublikowała pakiet naruszeniowy, w którym wezwała Polskę do wywiązania się z przepisów wynikających z dyrektywy dotyczącej jakości powietrza. Określone w dyrektywie dopuszczalne wartości dla pyłów zawieszonych i dwutlenku azotu zostały przekroczone. Podobny apel skierowano do Belgii i Czech.