Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Polska przekroczyła normy emisji dwutlenku azotu. Komisja Europejska apeluje o podjęcie działań

zanieczyszczenie powietrza

Polska przekroczyła normy emisji dwutlenku azotu. Komisja Europejska apeluje o podjęcie działań

18 lutego 2021 roku Komisja Europejska opublikowała pakiet naruszeniowy, w którym wezwała Polskę do wywiązania się z przepisów wynikających z dyrektywy dotyczącej jakości powietrza. Określone w dyrektywie dopuszczalne wartości dla pyłów zawieszonych i dwutlenku azotu zostały przekroczone. Podobny apel skierowano do Belgii i Czech. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Normy emisji przekroczone w czterech miejscach

Komisja Europejska zauważyła, że dopuszczalne wartości dwutlenku azotu (NO2) zostały przekroczone w czterech polskich aglomeracjach: warszawskiej, krakowskiej, wrocławskiej i górnośląskiej. KE stwierdziła, że środki podjęte w celu ograniczenia emisji NO2 nie są wystarczające, aby utrzymać jak najkrótsze okresy przekroczenia. 

Państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia planów ochrony powietrza. 

Prawodawstwo UE dotyczące powietrza atmosferycznego pozostawia państwom członkowskim wybór instrumentów zapewniających zgodność z ustalonymi normami jakości powietrza. Pomimo zobowiązań państw członkowskich do zapewnienia obywatelom dobrej jakości powietrza, zanieczyszczenie powietrza nadal stanowi problem w wielu miejscach, przy czym sytuacja jest szczególnie poważna na obszarach miejskich – podała KE.

Źródłem zanieczyszczeń jest ruch drogowy

Dwutlenek azotu pochodzi głównie z działalności człowieka, np. z ruchu drogowego, oraz z przemysłu. Związek ten ma działanie drażniące dla dróg oddechowych, może powodować lub wzmagać ataki astmy. Jest szczególnie niebezpieczny dla osób cierpiących na schorzenia układu oddechowego, w tym przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. 

Fundacja ClientEarth komentuje

Sprawę skomentowała Agnieszka Warso-Buchanan, radczyni prawna w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, liderka programu Czyste Powietrza na Europę Środkowo-Wschodnią. 

– Komisja zwróciła uwagę na kwestię, która przez lata była ignorowana przez polskie władze. Mamy poważny problem z zanieczyszczeniem powietrza powodowanym przez transport drogowy. Emisje NO2 pochodzą w szczególności z silników diesla i mają bardzo negatywny wpływ na układ oddechowy, co w połączeniu z niską emisją z domowych pieców na węgiel powoduje kryzys zdrowotny w Polsce – powiedziała prawniczka. 

Warso-Buchanan stwierdziła, że rząd musi przyspieszyć prace nad przepisami dot. stref czystego transportu i umożliwić eliminowanie w miastach pojazdów najbardziej zanieczyszczających powietrze. Nawiązała również do niedawnych konsultacji społecznych dotyczących nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

Liczymy na to, że nowelizacja ustawy o elektromobilności wdroży uwagi zaproponowane przez stronę społeczną, w tym uzależnienie stawki akcyzy od emisyjności silnika czy uwzględnienie nie tylko wieku, ale i poziomu emisyjności silnika w definiowaniu stref. Rządzący mają teraz szansę uchwalić prawo, które ograniczy szkodliwe emisje i będzie skutecznie chronić nasze zdrowie – dodała. 

Problemy mają również Belgia i Czechy

Unijni urzędnicy zauważyli również, że wartości dopuszczalne dla dwutlenku azotu są przekroczone w Belgii. W Brukseli od 2010 roku, a w Antwerpii od 2015 roku. Komisja Europejska apeluje, aby w mieście Charleroi stworzono punkt pobierania próbek w celu zwalczania zanieczyszczenia powietrza spowodowanego ruchem drogowym.

Natomiast w Czechach roczne dopuszczalne wartości dwutlenku azotu zostały przekroczone w aglomeracji praskiej. KE podkreśla, że obecnie nie istnieje plan ochrony powietrza dla tej aglomeracji.

Źródło: PAP

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.