Terapia, resocjalizacja i ochrona środowiska. Więźniowie sadzą własny las

Oto historia projektu przekształcenia jałowego krajobrazu w bujny, kwitnący las. Projekt realizowany w Yakama Nation Corrections & Rehabilitation Facility, zakładzie karno-rehabilitacyjnym to idea stworzona, aby odżywić ziemię, podnieść poziom życia lokalnych mieszkańców i pomóc więźniom w powrocie do życia poza więzieniem. Autorem pomysłu jest SUGi, organizacja zajmująca się przywracaniem bioróżnorodności, a w tym sadzeniem drzew.

Dla lepszego klimatu

Sadzenie nowych drzew to niewątpliwie słuszne narzędzie do walki ze zmianami klimatu. Choć powinno się zredukować skalę wycinki drzew na całym świecie, co chwilę dowiadujemy się o jakiejś inwestycji, która zakłada usunięcie często starych drzew i wysiedlenie żyjących tam zwierząt. Proces sadzenia drzew pomaga przywrócić różnorodność biologiczną, a jak okazało się w stanie Waszyngotn, proces posłużyć może również jako terapia i resocjalizacja więźniów.

Drzewa rodzime

Własnie w stanie Waszyngton zapoczątkowano projekt, w ramach którego więźniowie sadzą własny las. Bujny las ma składać się w 100% z rodzimych gatunków drzew. Mają one lepsze efekty dla ochrony środowiska i klimatu, niż rośliny spoza lokalnego klimatu. Sadzenie lasu ma też wartość symboliczną – pozwala więźniom zjednoczyć się z naturą i doświadczyć terapeutycznego oddziaływania przyrody. Projekt jest prowadzony w różnych placówkach poprawczych oraz na terenie więzień stanowych. Jego uczestnicy mówią, że za kilka lat będą mogli wspominać i pokazywać rodzinie własnoręcznie zasadzony.

źródło: CobyCobb.com

Częścią filozofii jest zapewnienie naszym więźniom pewnego rodzaju programu rehabilitacji, który pozwoliłby im wydostać się z aresztu powiedział szef Vernon Alvarez, członek plemion Shoshone-Bannock w Idaho i szef więzień narodów Yakama.

Podczas sadzenia wykorzystuje się  metodę Miyawaki – polega ona na sadzeniu różnych gatunków roślin i drzew w niewielkich odstępach. Odkryto, że sadząc drzewa w bliskim sąsiedztwie, drzewa będą rosły 10 razy szybciej – powiedział Ethan Bryson, założyciel Urban Natural Forests & SUGi Forest Maker, który stał na czele projektu „lasu uzdrawiającego” dla więźniów i młodzieży z poprawczaków.

Zakład karny Yakama, źródło: cwparchitects.com/

Natura leczy

Sadzenie lasu pomoże zachować rodzime gatunki, zapewnić siedlisko dzikiej fauny, ptaków i motyli, będzie działać jako centrum edukacyjne i miejsce inspirujące lokalną społeczność, a także źródło ziół. W sumie w lesie zostanie posadzonych 36 gatunków, w tym rośliny lecznicze. 

Nasza tożsamość tkwi w tych roślinach. Tutaj są wszystkie potrzebne nam lekarstwa. – mówi opiekunka Marylee Smunitee Jones, członek Yakama Nation. 

źródło: Sugi Project

źródło: Bright Vibes