Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Trwają prace nad ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Co się zmieni?

elektromobilnosc

Trwają prace nad ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Co się zmieni?

Rozpoczyna się kolejny etap prac nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało projekt do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich. Jakie zmiany zaproponował resort?

Reklama

W projekcie uwzględniono uwagi społeczeństwa

Pod koniec stycznia 2021 roku zakończył się etap uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Dzięki uwagom osób i instytucji zaangażowanych w rozwój elektromobilności, do projektu wprowadzono poprawki. Celem ministerstwa jest stworzenie przepisów, które będą jak najbardziej spójne z oczekiwaniami społeczeństwa i organizacji branżowych. 

Zmiany w strefach czystego transportu

W projekcie zaproponowano zmianę przepisów dotyczących stref czystego transportu. Mają one obowiązywać tylko miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, w których występuje średnioroczne przekroczenie poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu (NO2). 

Zmiany pojawiły się również w katalogu pojazdów, które mogą wjechać w strefę czystego transportu. Ponadto organy gminy będą miały możliwość nadawania indywidualnych wyłączeń związanych z ruchem pojazdów.

Instalacja punktu ładowania w budynku wielorodzinnym

Resort zaproponował również, aby za instalację punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych odpowiadali ich zarządcy. W celu usprawnienia tego zadania skrócono okres rozpatrzenia wniosku na instalację punktu.

To jeszcze nie wszystko

W projekcie czytamy o planach zmniejszenia wysokości i częstotliwości poboru opłat związanych z numerami EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych). Dodano również definicję roweru wspomaganego elektrycznie, co ma za zadanie umożliwić rozwój i wsparcie dla “bardziej zróżnicowanych pojazdów elektrycznych”. 

Dodatkowo resort zmodyfikował definicje związane z wykorzystaniem wodoru w transporcie.

Pełną wersję projektu oraz bieżące postępy prac można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.