Udział pojazdów elektrycznych w rynku w 2020 roku wyniósł ponad 10%

Odsetek pojazdów elektrycznych sprzedawanych w Unii Europejskiej w 2020 roku wzrósł ponad trzykrotnie, osiągając po raz pierwszy 10,5%. W 2019 roku udział elektryków w rynku samochodowym wynosił 3%.

Zmniejsza się liczba pojazdów benzynowych 

Pojazdy hybrydowe typu plug-in zdobyły w zeszłym roku 11,9% rynku, natomiast udział pojazdów napędzanych benzyną spadł do mniej niż 50%. 

Przy odpowiednim wsparciu, w tym rozwijaniu infrastruktury ładowania, we wszystkich państwach członkowskich UE, ten pozytywny trend może się utrzymać – ocenił Oliver Zipse, dyrektor generalny BMW i prezes Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA). 

Unia zaostrza normy emisji dla producentów samochodów

Unia Europejska ustanawia coraz bardziej rygorystyczne normy emisji, aby zachęcić producentów samochodów do rozwijania modeli bezemisyjnych. Zgodnie z przepisami, samochody muszą emitować 37,5% mniej dwutlenku węgla do 2030 roku, w porównaniu do roku 2021. W przypadku pojazdów dostawczych spadek emisji powinien wynosić 31%. 

Komisja Europejska zakłada, że do 2030 roku udział pojazdów elektrycznych w rynku wyniesie 35-40%, co równałoby się z 30 milionami sztuk. Unijni decydenci wyznaczyli również cel w postaci umieszczenia 2,75 mln punktów ładowania na całym kontynencie. 

Rygorystyczne cele UE w zakresie emisji dwutlenku węgla są głównym motorem wzrostu liczby pojazdów elektrycznych – stwierdziła Julia Poliscanova, dyrektor ds. ekologicznych pojazdów w organizacji Transport & Environment. – Zachęty krajowe pomogły sprzedaży nabrać rozpędu w obliczu pandemii, jednak producenci obawiają się wysokich grzywien i dlatego kierują coraz więcej zasobów ku produkcji pojazdów elektrycznych. 

Wzrost pomimo pandemii

Kryzys gospodarczy wywołany pandemią uderzył w wiele sektorów, w tym w przemysł motoryzacyjny. W porównaniu do roku 2019 sprzedaż samochodów osobowych spadła w ubiegłym roku o 25%, czyli ok. 3 miliony sztuk. 

Jednak pomimo spowolnienia gospodarczego, europejski przemysł samochodowy nadal dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej – podkreślił Zipse. 

Źródło: euractiv.com