Polska strategia wodorowa w końcu przyjęta! Co z wodorem w Polsce?

Rada Ministrów, 2 listopada 2021 roku, podjęła uchwałę ws. przyjęcia „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”. Polska strategia wodorowa to dokument, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Jakie kierunki zakłada na drodze do ich osiągnięcia?