Polska w smogu. Kraków sprawdza jaki wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają emisje samochodowe

Za zanieczyszczenie powietrza w Polsce odpowiadają przede wszystkim spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe. To jednak nie wszystko. Winne są także emisje pochodzące z transportu drogowego. Za jaką część odpowiadają? Krakowski Alarm Smogowy i Zarząd Transportu Publicznego postanowili to sprawdzić, prowadząc badania rzeczywistej emisji spalin samochodowych metodą zdalnego pomiaru.