Potrzebujemy magazynów ciepła i chłodu

Dzięki dofinansowaniu „Magazynowanie ciepła i chłodu” pojawią się nowe rozwiązania, które umożliwią okresowe przechowywanie energii z OZE w postaci ciepła i chłodu. Na prośbę zainteresowanych nabór wniosków został przedłużony do 6 sierpnia bieżącego roku.