Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Potrzebujemy magazynów ciepła i chłodu

Potrzebujemy magazynów ciepła i chłodu

Dzięki dofinansowaniu „Magazynowanie ciepła i chłodu” pojawią się nowe rozwiązania, które umożliwią okresowe przechowywanie energii z OZE w postaci ciepła i chłodu. Na prośbę zainteresowanych nabór wniosków został przedłużony do 6 sierpnia bieżącego roku.

BANER MOBILEB1
Reklama

Potrzebujemy magazynów energii

Codziennie obserwujemy coraz większy postęp w sektorze energii odnawialnej, jednak niewątpliwym problemem, z jakim wciąż się borykamy, jest brak odpowiednich magazynów do przechowywania „zielonej energii”. Rozwiązanie tej przeszkody jest kluczem do transformacji energetycznej, w jakiej znajduje się Polska.

Największym problemem jest cykliczność, z jaką działają ekologiczne rozwiązania. Panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne pracują tylko w dzień, generując wtedy dużo energii, która nie zostaje w całości wykorzystana. Natomiast w nocy występuje jej niedobór. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku turbin wiatrowych, których wydajność uzależniona jest od warunków pogodowych.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Magazyny kluczem do transformacji energetycznej

To dlatego możliwość czasowego magazynowania „zielonej” energii stanowi dziś jedno z kluczowych wyzwań światowej energetyki. Z rozwiązań, pozwalających na korzystanie ze zgromadzonych zasobów w czasie, kiedy wytwarzanie ciepła, czy chłodu jest utrudnione lub generuje wyższe koszty, chętnie skorzysta zwłaszcza budownictwo.

Opracowanie inteligentnej technologii akumulacji energii będzie jednym z największych kroków w stronę transformacji energetycznej. Już w nieodległej przyszłości powinniśmy rozdysponowywać ciepło i chłód w czasie, kiedy korzystanie z nich będzie dla nas najbardziej opłacalne. Postępująca automatyzacja i cyfryzacja wskazuje kierunek rozwoju wielu technologii na całym świecie. Także my podążamy tą drogą, dlatego przed wykonawcami w naszym przedsięwzięciu stawiamy jasny cel: opracowanie bezemisyjnych, energooszczędnych systemów dostarczających ciepło i chłód dla domu i biura, wykorzystujących innowacyjne technologie magazynowania ciepła i chłodu m.in. poprzez czerpanie maksymalnej dostępnej w danym czasie energii z OZE i dystrybuowanie jej w zależności od zapotrzebowania budynkumówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Program „Magazynowanie ciepła i chłodu”

Dzięki dofinansowaniu „Magazynowanie ciepła i chłodu” z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może zająć się poszukiwaniem nowych rozwiązań, które umożliwią okresowe przechowywanie energii z OZE w postaci ciepła i chłodu.

Systemy, które opracują przyszli wykonawcy, będą nieszkodliwe dla środowiska. Mają cechować się wysoką sprawnością, minimalnymi stratami energii, stabilnością dystrybucji ciepła oraz chłodu, a także optymalną kubaturą dla ostatecznego zastosowania. Dzięki ich stosowaniu spadną koszty ogrzewania i chłodzenia budynków, ponieważ będą czerpać i oddawać energię z OZE w sposób optymalny i efektywny.

Inteligentne technologie magazynowania

Inteligentne systemy będą magazynować energię w czasie, gdy jej koszt jest niski, a następnie uwalniać ją podczas zwyżki cen.

Zaplanowano opracowanie technologii magazynowania ciepła i chłodu dla domów oraz biur w cyklu długo- oraz krótkoterminowym, z uwzględnieniem modelu ich zapotrzebowania na energię. Wariant sezonowy ma pozwolić na akumulację ciepła w miesiącach letnich i jego dystrybucję w okresie zimowym lub magazynowanie chłodu, kiedy jest zimno, a następnie korzystanie z niego latem. Takie rozwiązanie umożliwi znaczne ograniczenie energii zużywanej do chłodzenia lub ogrzewania pomieszczeń. Magazyn krótkoterminowy (godzinowy, dobowy, tygodniowy) ograniczy pobór energii z sieci potrzebnej do produkcji ciepła lub chłodu w czasie, gdy nie jest dostępna energia z OZE lub kiedy energia z sieci jest najdroższa.

źródło: informacja prasowa fot. magazynowanie ciepła i chłodu/ informacja prasowa

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.