Renault pracuje nad Advanced Battery Storage

Renault chce zbudować największy stacjonarny system magazynowania energii – Advanced Battery Storage, który będzie składał się z akumulatorów EV eksploatowanych w Europie do 2020 roku. W ten sposób francuski producent wykorzysta potencjał własności baterii ze sprzedawanych przez siebie pojazdów elektrycznych.

Niebieski barwnik jako klucz do rozwoju energetyki odnawialnej?

Naukowcy odkryli nowy sposób magazynowania energii odnawialnej, wykorzystując do tego wodę odpadową z farbiarni odzieży. Zanieczyszczona woda zawierała barwnik – błękit metylenowy, który posiada niezwykle interesujące własności elektryczne. Mogą one pozwolić na zrewolucjonizowanie ogniw elektrycznych w najbliższej przyszłości, jak wskazują badacze.

Tauron stawia magazyn energii połączony z instalacją wiatrową

Tauron rozpoczął realizację nowego projektu – pilotażowego magazynu energii elektrycznej. Ma być on powiązany z istniejącą obecnie siecią energetyczną oraz farmą wiatrową Lipniki, która ma całkowitą moc równą 30 MW. Magazyn energii będzie znajdował się na terenie województwa opolskiego w Cieszanowicach. Jak informuje spółka, jego uruchomienie przewidziane jest na czwarty kwartał przyszłego roku.

Magazynowy boom pozwoli na 50% udział OZE do 2050 roku

Bloomberg NEF (BNEF) opublikował 150-stronicowy raport na temat przyszłości światowego systemu elektroenergetycznego. Według 65 analityków z całego świata do 2050 roku o około 11% zmniejszy się udział węgla w produkcji energii. Największy wpływ na przyszłą strukturę miksów energetycznych będą miały malejące koszty po stronie energetyki wiatrowej, słonecznej oraz technologii związanych z magazynowaniem energii.