Prezes PGE: Likwidujemy elektrownie na węgiel

Podczas konferencji prasowej PGE prezes Wojciech Dąbrowski zapowiedział, że do 2050 roku cała energia produkowana przez jego firmę będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Jak się okazuje, powodem decyzji są wysokie koszty zakupu praw do emisji CO2.