Przyszłość rolnictwa. Czy roboty zastąpią pestycydy?

Niedawno pisaliśmy o tym, jak bardzo pestycydy szkodzą ekologicznym uprawom. Rozwiązaniem tego problemu może być stworzony przez amerykańską firmę robot, który usuwa chwasty za pomocą elektrod.