Ranking krajów najbardziej przyjaznych środowisku. Dania na 1, Polska na 37 miejscu

Z badania przeprowadzonego przez naukowców z uniwersytetów Yale i Columbia wynika, że najbardziej przyjazne środowisku są kraje europejskie. W przygotowanym rankingu pierwsze 10 miejsc zajęły właśnie one.