Solarny ekran akustyczny

Integracja ekranów akustycznych z fotowoltaiką może mieć znaczny wpływ na rozwój branży energii odnawialnej. Trwają testy nad integracją tych systemów.