Stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych uruchomione na wschodzie Polski

Przy wschodniej granicy Polski uruchomiono 13 nowych stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (ang. Permanent Monitoring System). Jak zapewnia Państwowa Agencja Atomistyki, urządzenia są ważnym wsparciem systemu monitoringu radiacyjnego Polski.