Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych uruchomione na wschodzie Polski

energia atomowa

Stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych uruchomione na wschodzie Polski

Przy wschodniej granicy Polski uruchomiono 13 nowych stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (ang. Permanent Monitoring System). Jak zapewnia Państwowa Agencja Atomistyki, urządzenia są ważnym wsparciem systemu monitoringu radiacyjnego Polski.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Nowe stacje znajdziemy na terenie trzech województw

Nowe stacje wzmocnią krajowy system wykrywania skażeń promieniotwórczych przenoszonych drogą atmosferyczną. Urządzenia zamontowano w trzech województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

Na terenie województwa podlaskiego, nowe stacje uruchomiono w:

 • Babikach,
 • Bartnikach,
 • Siemianówce,
 • Siemiatyczach,
 • Białymstoku.

W województwie lubelskim nowe urządzenia znajdziemy w miejscowościach:

 • Chełmie,
 • Czerniczynie,
 • Machnowie Dolnym,
 • Włodawie,
 • Wólce Dobryńskiej.

Z kolei w województwie podkarpackim, nowe stacje rozpoczną pracę w:

 • Krasiczynie,
 • Starym Siole,
 • Sanoku. 

Stacje zapewniają nieustanne monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego

Obecnie w Polsce działa 35 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych systemu PMS, należących do Państwowej Agencji Atomistyki. Ponadto, w ramach monitoringu radiacyjnego, funkcjonuje również:

 • 11 stacji typu ASS-500, należących do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
 • 9 stacji IMiGW,
 • 13 stacji wspomagających, należących do Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Rozbudowa sieci stacji i jej zagęszczenie umożliwi Państwowej Agencji Atomistyki wcześniejsze wykrywanie zdarzeń radiacyjnych oraz dokładniejsze prognozowanie ich rozwoju – skomentował Prezes Państwowej Agencji Atomistyki dr Łukasz Młynarkiewicz, i dodał: – Dzięki temu Agencja będzie mogła szybciej reagować w sytuacjach kryzysowych oraz lepiej informować społeczeństwo o konieczności podjęcia ewentualnych działań interwencyjnych.

Wyniki pomiarów poziomów promieniowania jonizującego można znaleźć na stronie Państwowej Agencji Atomistyki

Rola stacji PMS w ochronie środowiska

Dzięki stacjom pomiarowym systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych możliwa jest bieżąca ocena sytuacji radiacyjnej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności. PMS pozwala także na szybką detekcję i identyfikację zagrożeń radiacyjnych. 

– Dzięki trzynastu nowym stacjom potencjalne skażenie radiacyjne w Polsce wykryjemy szybciej i dokładniej. Zapewnią one monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – podkreślił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Źródło: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.