Mieszkańcy Hanhikivi w Finlandii powiedzieli ‘tak’ dla budowy elektrowni jądrowej

72,7% mieszkańców gminy Pyhäjoki wyraziło swoje poparcie na budowę elektrowni jądrowej. Budowa ma ruszyć w 2019 roku, a oddanie pierwszego bloku nastąpi już w 2024 roku. Aktualnie Finlandia posiada dwie elektrownie jądrowe. produkujące ok. 33% energii elektrycznej kraju. Jedna z elektrowni jądrowych to elektrownia w Loviisa. Posiada dwa reaktory wodno-ciśnieniowe, jeden z reaktorów został zakupiony od Polski – miał on być przeznaczony do elektrowni jądrowej w Żarnowcu.

Po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii elektrownie słoneczne i wiatrowe wygenerowały więcej pieniędzy niż siłownie atomowe

W zeszłym roku farmy fotowoltaiczne i wiatrowe wyprodukowały więcej energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii niż wszystkie elektrownie atomowe w tym kraju – tak wskazuje niedawno opublikowany, oficjalny raport. W dokumentach tych czytamy także, że dzięki redukcji wykorzystania węgla w energetyce emisja gazów cieplarnianych spadła o 3%.

Elektrownia atomowa Hinkley Point C ruszy w 2025 roku

Jak informuje EDF, deweloper projektu Hinkley Point C, elektrownia atomowa Hinkley Point C ma zostać uruchomiona w roku 2025. „Jesteśmy przekonani o tym, że do tego czasu uruchomimy Hinkley Point C, ponieważ wykorzystujemy innowacyjne narzędzia oraz opieramy się na doświadczeniach zdobytych przy budowie innych reaktorów”, mówi Simone Rossi, dyrektor generalny koncernu EDF.

Rosjanie potwierdzają występowanie zwiększonego stężenia rutenu 106 w atmosferze

Rosgidromet podaje, że „próbki radioaktywnych aerozoli ze stacji Argajasz i Nowogorny zawierały radioaktywny ruten 106 w dniach od 25 września do 1 października”. Najwyższa koncentracja zanotowana została w Argajaszu, wiosce w rejonie Czelabińska na południu Uralu. „Ekstremalnie wysokie stężenie”, o którym mówią raporty, to poziom 986 razy większy niż normalny.

Czy elektrownie atomowe naprawdę są bezemisyjne?

Raport dotyczący ekonomii sektora atomowego, porównujący ją z energią pochodzącą z wiatru pokazał, jak tani jest prąd pochodzący z OZE w porównaniu z uznawanymi dotychczas za najtańsze źródło energii – elektrowniami jądrowymi. Raport ten wywołał w Wielkiej Brytanii spore poruszenie, poniżej prezentuje szereg komentarzy do artykułu na ten temat, jaki ukazał się 14 września w the Guardian. Pochodzą one od uznanych specjalistów z branży energetycznej, opowiadających się za różnymi rozwiązaniami.

Rosnące koszty opóźniają rozwój energetyki jądrowej

Historia brytyjskiej elektrowni jądrowej Hinkley Point C jest skomplikowana i budzi wiele kontrowersji. Według planu budowa jednostki powinna zakończyć się w 2025 roku, jednak projekt zalicza już spore opóźnienia, które przekładają się na przymus zwiększenia nakładów finansowych. Grupa EDF w odpowiedzi na zarzuty informowała, że nadal analizuje wspomniane koszty oraz harmonogram budowy tej elektrowni. Nie jest to jednak jedyny projekt jądrowy na świecie, który nie zostanie ukończony zgodnie z pierwotnym zamierzeniem.