Szczyt UE: 30 proc. środków na cele związane z walką ze zmianą klimatu

Po czterech dniach wyjątkowo długiego „szczytu europejskiego” premierzy państw unijnych osiągnęli porozumienie w sprawie budżetu i ram finansowych na lata 2021 – 2027. Zgodnie z zapowiedzią uzgodniono pakiet finansowy w wysokości ponad 1,8 bln euro, w tym 750 mld euro na nadzwyczajne działania na rzecz ożywienia gospodarczego w ramach tzw. Instrumentu Nowej Generacji UE (NGEU).