Trzykrotny wzrost energii wytworzonej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Raport URE

W najnowszym raporcie Urząd Regulacji Energetyki podał dane dotyczące wzrostu ilości prosumentów w Polsce, a co za tym idzie – zwiększenia produkcji energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji. URE zaznacza, że tempo wytwarzania energii z mikroźródeł bardzo szybko wzrasta.