Usłyszeć ciszę, czyli historia praw zwierząt

Zwierzęta są fenomenem, którego opis trudno wyczerpać, odwołując się wyłącznie do języka biologii. Współczesna nauka badająca procesy poznawcze w świecie zwierzęcym, dochodzi do zaskakujących wniosków. Jednak, czy ma to wpływ na obecne lub tak często pomijane prawa zwierząt?