VI Forum Green Smart City już w październiku! Zaszczepmy Zielony Ład i URatujmy klimat

Już 28 i 29 października 2021 roku odbędzie się VI edycja Forum Green Smart City. Celem corocznego wydarzenia jest wymiana informacji z zakresu Smart City, czyli inteligentnych technologii dla miast oraz wsi (Smart Village). Dialog prowadzą ze sobą władze samorządowe, uczelnie, fundusze ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcy i mieszkańcy. Jakich tematów możemy spodziewać się podczas tegorocznej edycji Forum?