Wyniki Aukcji OZE listopad-grudzień 2019

Urząd Regulacji Energetyki opublikował oficjalne wyniki wszystkich aukcji OZE, które odbyły się w pierwszych dwóch tygodniach tego miesiąca. Połowa z nich została bez rozstrzygnięcia! Kto wygrał na pozostałych?