Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Wyniki Aukcji OZE listopad-grudzień 2019

Arabia Saudyjska zwiększy udział OZE w swoim miksie energetycznym

Wyniki Aukcji OZE listopad-grudzień 2019

Urząd Regulacji Energetyki opublikował oficjalne wyniki wszystkich aukcji OZE, które odbyły się w pierwszych dwóch tygodniach tego miesiąca. Połowa z nich została bez rozstrzygnięcia! Kto wygrał na pozostałych?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Wiatr i fotowoltaika

Urząd zorganizował dwie aukcje na instalacje wiatrowe i fotowoltaiczne. Pierwsza odbyła się 5 grudnia. W koszyku znajdowały się oferty instalacji o mocy powyżej 1 MW. Zgłoszono ich w sumie 164, natomiast zwycięskich było 101. Kontrakty otrzymało w sumie 80 przedsiębiorstw wytwórczych.

Ceny energii zamknęły się pomiędzy 162,83 zł/MWh a 233,29 zł/MWh. Łącznie zakontraktowano około 77,84 milionów MWh na kwotę około 16,23 milionów złotych.

URE zorganizował jeszcze dwie mieszane aukcje, w koszykach których znalazły się równocześnie hydroelektrownie, biopłyny, geotermie oraz wiatrowe farmy offshore. Te pozostały bez rozstrzygnięcia z powodu “niezłożenia wymaganej liczby ofert spełniających wymagania określone w ustawie o odnawialnych źródłach energii”.

Oprócz nich bez rozstrzygnięcia pozostały także cztery aukcje na instalacje biogazowe. Zwycięzców wyłoniono na pozostałych dwóch aukcjach. Pierwsza z nich odbyła się 3 grudnia. W koszyku znajdowały się istniejące instalacje na biogaz rolniczy o mocy do 1 MW. Spośród złożonych 6 ofert, wygrały 4. Ceny energii zamknęły się w przedziale 640,55 zł/MWh a 664,49 zł/MWh. Zakontraktowano łącznie ok. 270 tysięcy MWh na kwotę ok. 177,5 mln zł na okres 11 lat.

Druga udana aukcja odbyła się 6 grudnia. W koszyku były oferty na biogaz składowiskowy, itpo i układy hybrydowe o mocy powyżej 1 MW.  W tym przypadku z 4 ofert, wygrała tylko jedna, należąca Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. Cena zakontraktowanej energii wynosiła 400 zł/MWh. Spółka w sumie na okres 17 lat sprzedała 975 tysięcy MWh za 390 milionów złotych.

20 grudnia URE opublikowało wyniki aukcji OZE z dnia 10 grudnia

Chodzi o drugą aukcję mieszaną na instalacje wiatrowe i fotowoltaiczne o mocy do 1 MW. Spośród złożonych 1044 ofert, zwycięskich okazało się aż 759, które należały w sumie do 260 spółek. Ceny wygranych ofert zamknęły się w przedziale 269 zł/MWh a 327 zł/MWh. Na okres 2020 – 2036 rok zakontraktowano łącznie blisko 11,5 miliona MWh za ponad 3,63 mld złotych. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.