Wzór do naśladowania: odpady ze ścieków i kuchni przetworzone w odnawialny biogaz

Rialto Bioenergy Facility to jedyny taki zakład w Ameryce. Mieści się w Kalifornii i przetwarza odpady komunalne z gospodarstw domowych i te, pochodzące ze ścieków i w odnawialny biogaz. Jego efektywność jest imponująca.