Rośnie liczba cierpiących z powodu chronicznego lęku ekologicznego

Psycholog Jacek Santorski zwrócił uwagę, że od 2017 roku w systemie diagnostycznym zaburzeń psychologicznych zaczęła pojawiać się kategoria chronicznego lęku ekologicznego. Lęk ten wynika z rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz z nadmiernej troski o środowisko. Długotrwały stan bezradności wobec zachodzących zmian klimatycznych często prowadzi do fobii lub depresji.