1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Rośnie liczba cierpiących z powodu chronicznego lęku ekologicznego

Rośnie liczba cierpiących z powodu chronicznego lęku ekologicznego

Psycholog Jacek Santorski zwrócił uwagę, że od 2017 roku w systemie diagnostycznym zaburzeń psychologicznych zaczęła pojawiać się kategoria chronicznego lęku ekologicznego. Lęk ten wynika z rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz rosnącej troski o środowisko i otoczenie. Długotrwały stan bezradności wobec zachodzących zmian klimatycznych często prowadzi do fobii lub depresji.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Wpływ zmian klimatycznych na zdrowie psychiczne

Amerykańskie Towarzystwo Psychologowie opublikowało w 2017 roku raport na temat wpływu zmian klimatycznych na zdrowie psychiczne człowieka. W badaniach skoncentrowano się na opisaniu objawów, jakie towarzyszą lękom – od zmartwień o losy świata, aż po gwałtowne ataki paniki. Psychologowie zaalarmowali, że w cięższych przypadkach lęk może przypominać stany, w których znajdują się ofiary klęsk żywiołowych.

Już samo uznanie realności tych zaburzeń otworzyło dialog na temat skutków zmian klimatu dla zdrowia psychicznego człowieka i pomaga mu w wyrażaniu tego, czego doświadcza. To dobry, ale jednak początektłumaczył David Austern, psycholog kliniczny z centrum NYU Langone Health w Nowym Jorku.

Ekologiczna bezradność prowadzi do fobii albo depresji

Szwedzka psycholog Sofia Jonsson zbadała zjawisko strachu klimatycznego, ponieważ chciała zrozumieć, jakie zależności występują pomiędzy osobami aktywnie zaangażowanymi w ochronę środowiska, a osobami przerażonymi zachodzącymi zmianami.

– W Szwecji o wiele więcej mówi się o zmianach klimatycznych i lęku środowiskowym. Zaczęłam uważniej przyglądać się temu, jak żyję i staranniej wybierać to, co kupuję, jem, piję, segreguję także śmieci. Czy robię wszystko na tyle dobrze, żeby nie mieć wyrzutów sumienia wobec przyszłych generacji? – zastanawia się Jonsson.

W swojej pracy naukowej skoncentrowała się na grupie osób przekonanych o swojej bezradności wobec zmian klimatycznych. Jonsson zaobserwowała, że występują u nich silne lęki związane z postępującą degradacją środowiska. – Większość ludzi wychodzi z założenia, że są bezsilni wobec tak globalnego problemu, jakim jest pogarszająca się zmiana klimatu. To duży błąd. Nawet mała zmiana nawyków jest dobra, ponieważ może przyczynić się do kolejnych zmian ku lepszemu – podkreśliła Sofia Jonsson.

Specjaliści są zgodni co do tego, że lęk ekologiczny jest normalnym zjawiskiem. Psycholog Maria Ojala z Örebro University w Szwecji zaznacza, że strach przed globalnymi zmianami, “to racjonalna odpowiedź na naprawdę poważny problem”.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.