Zaktualizowano mapę zagrożenia powodziowego dla najważniejszych rzek w Polsce

Organizacja Wody Polskie zaktualizowała mapy zagrożenia powodziowego dla ok. 7 tys. km rzek, działając w ramach II cyklu planistycznego. Wtorkowy komunikat informuje również, że dla 14,5 tys. km rzek odnowiono mapy powodziowego ryzyka.