Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zaktualizowano mapę zagrożenia powodziowego dla najważniejszych rzek w Polsce

Zaktualizowano mapę zagrożenia powodziowego dla najważniejszych rzek w Polsce

Organizacja Wody Polskie zaktualizowała mapy zagrożenia powodziowego dla ok. 7 tys. km rzek, działając w ramach II cyklu planistycznego. Wtorkowy komunikat informuje również, że dla 14,5 tys. km rzek odnowiono mapy powodziowego ryzyka.

B1
Reklama

Nowa strategia gospodarki wodnej

Coraz dłuższe okresy suszy i intensywne powodzie skłoniły Wody Polskie do intensywnych działań na rzecz nowej polityki hydrologicznej kraju. Ma ona kontrolować obieg wody i zapobiegać katastrofom. Jednym z głównych celów jest zmniejszenie ryzyka powodziowego oraz szybsze i bardziej skuteczne działanie, kiedy dojdzie już do naturalnej katastrofy. Opracowano też szczegółowy Plan Zarządzania Ryzyka Powodziowego. 

Wyodrębniono w sumie 11 celów szczegółowych i aż 31 różnych typów działań, które muszą być realizowane w zmaganiach z zagrożeniem powodziowym. Z jednej strony daje to wyobrażenie jak skomplikowany jest to proces, a z drugiej, jak kompleksowego wymaga podejścia powiedział zastępca prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś.

Reklama

Wszystkie podpunkty Planu i szczegółowe zarządzenia będzie można śledzić na stronie:

https://wody.gov.pl/

Szeroko zakrojone działania

Nowe mapy zagrożenia powstały z udziałem najlepszych specjalistów. Dla ok. 13,8 tys. km rzek wykonano całkiem nowe pomiary, resztę po prostu zaktualizowano. Zbadano również wybrzeże i odcinki ujściowe cieków wodnych.

Jesteśmy obecnie w trakcie II cyklu planistycznego w zarządzaniu ryzykiem powodziowym. Trwającym pracom koncepcyjnym towarzyszy realizacja konkretnych działań, zaplanowanych w poprzednich latach – skomentował Krzysztof Woś.

Zbiornik retencyjny Racibórz Dolny

Ponadto Wody Polskie realizują już konkretne inwestycje usprawniające retencję. Zbiornik Racibórz Dolny powstał, aby powstrzymywać fale wezbraniowe na Odrze i zbierać wodę z tej rzeki. Ma chronić pobliskich mieszkańców przed skutkami powodzi, której już w ostatnich latach doświadczyli. W ostatnim czasie obiekt spełnił swoje zadanie wykorzystując jedynie 2 % potencjału, co dobrze rokuje na przyszłość, kiedy zagrożenie będzie jeszcze większe.

Źródło: PAP

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.