1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zaktualizowano mapę zagrożenia powodziowego dla najważniejszych rzek w Polsce

Zaktualizowano mapę zagrożenia powodziowego dla najważniejszych rzek w Polsce

Organizacja Wody Polskie zaktualizowała mapy zagrożenia powodziowego dla ok. 7 tys. km rzek, działając w ramach II cyklu planistycznego. Wtorkowy komunikat informuje również, że dla 14,5 tys. km rzek odnowiono mapy powodziowego ryzyka.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Nowa strategia gospodarki wodnej

Coraz dłuższe okresy suszy i intensywne powodzie skłoniły Wody Polskie do intensywnych działań na rzecz nowej polityki hydrologicznej kraju. Ma ona kontrolować obieg wody i zapobiegać katastrofom. Jednym z głównych celów jest zmniejszenie ryzyka powodziowego oraz szybsze i bardziej skuteczne działanie, kiedy dojdzie już do naturalnej katastrofy. Opracowano też szczegółowy Plan Zarządzania Ryzyka Powodziowego. 

Wyodrębniono w sumie 11 celów szczegółowych i aż 31 różnych typów działań, które muszą być realizowane w zmaganiach z zagrożeniem powodziowym. Z jednej strony daje to wyobrażenie jak skomplikowany jest to proces, a z drugiej, jak kompleksowego wymaga podejścia powiedział zastępca prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś.

Wszystkie podpunkty Planu i szczegółowe zarządzenia będzie można śledzić na stronie:

https://wody.gov.pl/

Szeroko zakrojone działania

Nowe mapy zagrożenia powstały z udziałem najlepszych specjalistów. Dla ok. 13,8 tys. km rzek wykonano całkiem nowe pomiary, resztę po prostu zaktualizowano. Zbadano również wybrzeże i odcinki ujściowe cieków wodnych.

Jesteśmy obecnie w trakcie II cyklu planistycznego w zarządzaniu ryzykiem powodziowym. Trwającym pracom koncepcyjnym towarzyszy realizacja konkretnych działań, zaplanowanych w poprzednich latach – skomentował Krzysztof Woś.

Zbiornik retencyjny Racibórz Dolny

Ponadto Wody Polskie realizują już konkretne inwestycje usprawniające retencję. Zbiornik Racibórz Dolny powstał, aby powstrzymywać fale wezbraniowe na Odrze i zbierać wodę z tej rzeki. Ma chronić pobliskich mieszkańców przed skutkami powodzi, której już w ostatnich latach doświadczyli. W ostatnim czasie obiekt spełnił swoje zadanie wykorzystując jedynie 2 % potencjału, co dobrze rokuje na przyszłość, kiedy zagrożenie będzie jeszcze większe.

Źródło: PAP

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.